Bates Digital Workshop skaber sammenhæng for Mercedes-Benz CPH

Bates har sammen med Mercedes-Benz CPH udviklet en platform og en handlingsplan for bilforretningens digitale tilstedeværelse.

Formålet var at sætte Mercedes-Benz CPH i stand til at udnytte de digitale og sociale platforme bedre og integrere dem i den samlede strategi for virksomhedens salg og kommunikation.

Workshoppen gør indsigter brugbare

Bates Digitale Workshop er et af de første og vigtigste trin på vejen mod en samlet eller integreret strategi. Sammen med medarbejdere fra virksomheden arbejder vi blandt andet med at

– beskrive og afdække kunders og prospects digitale adfærd og deres adfærd generelt.
– afdække kundernes berøringspunkter med virksomhed og produkter – online, in-store og out-of-store.
– identificere og prioritere relevante digitale og sociale platforme.

Bedre mulighed for at møde kundes behov

For Mercedes-Benz CPH skabte workshoppen et klarere billede af forbrugernes adfærd i alle vigtige berøringspunkter, både on- og off-line. Forbindelsen mellem de forskellige berøringspunkter blev klarlagt. Det betyder konkret, at man bedre kan tilpasse kontakten til forbrugerens behov i hver enkelt situation.

Brugeroplevelse optimeres

Bates Digital Workshop gav samtidig nyttig viden om målgruppernes særlige krav til brugeroplevelse og til den visuelle del af webdesignet.  Det nye website, som er et de første konkrete resultater af Bates Digital Workshop kan du se her. www.mercedesbenzcph.dk

Workshoppen har også åbnet op for, at der på et senere tidspunkt kan arbejdes mod at optimere og udbygge bl.a. search, social og nyhedsbreve.

Hvad kan du få ud af en Bates Digital Workshop?

Det afhænger naturligvis af din branche, hvor langt du er kommet med integreringen af on- og off-line strategier og meget andet. Men målet med en Bates Digital Workshop er at

  • præsentere en handlingsplan for, hvad du skal gøre med din digitale tilstedeværelse her og nu.
  • beskrive dine digitale handle-muligheder på længere sigt.
  • skabe sammenhæng mellem digitale og øvrige strategier fra dag 1.
  • formulere præcise mål og retningslinjer for digital tilstedeværelse, således at du ikke skal starte forfra hver gang der opstår nye platforme eller muligheder, men kan gribe situationen umiddelbart i forlængelse af strategien.

Hvis du har lyst til høre mere om, hvad en Bates Digital Workshop kunne gøre for din digitale tilstedeværelse og integrationen af dine strategier, så kontakt os.